Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Skoleår 23/24

Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde på Ellidshøj Landsbyordning 

Mandag den 28. august 2023 kl. 16.30 - 18.15

 

Forældrerepræsentanter: Camilla, Pia, Janni, Martin (afbud), Birgitte, Louise, Britta 

Medarbejderrepræsentanter: Melissa, Thea

Elevrepræsentanter: Bliver valgt i løbet af august

Ledelsesrepræsentanter: Kasper (referent), Sigga (afbud)

 

 

Dagsorden

Referat

1

Kommentarer til dagsordenen

Godkendt

2

Underskrivning af referat (bilag)

Gennemført 

3

16:35

Status kommunale budget

 

 • Den 29.-30. august: Byrådets budgetdrøftelser på Hotel Scandic
 • Den 1. - 27. september: Høringsperiode
 • Den 20. september: Byrådets 1. behandling
 • Den 25. september: Borgermøde
 • De 27.-28. september: Forligsforhandlinger
 • Den 11. oktober: Byrådets 2. behandling 

 

Status for Ellidshøj skole - processen igennem de sidste måneder.

Hvad er sket og hvad gør vi nu? Orientering og information fra Pia.

Punktet diskuteres i bestyrelsen.

4

16:40

Strategiarbejde for Ellidshøj

 

Fortsat udvikling af Naturmarken.

 • Svævebane
 • Afventer tilbud på hegn (både fast og træer)
 • Kommende afsøge mulighed for planering og udgifter omkring boldbanen.

5

16:45

Kort orientering og nyt fra 

 

 • Elevrådet
 • LBO
 • Forældre
 • Skole
 • Ledelsen

 

Orientering gives skriftligt inden mødet. 

 

Eventuelle kommentarer til orienteringen tages på mødet.

Elevrådet

Afventer valg i klasserne og det første møde med konstituering.

 

LBO 

Vi er startet op, med lidt rokeringer af børnegrupper og personale. Helle har bh timer og prøver Dus tid også, Søren har stjernegruppen i dus lokale og Karen har de nystartet børnehavebørn i lokale i børnehaven ved siden af vuggestuen. Hvor Melissa og Didde er.

Lisbeth og Bo har skoletimer og Dus.

 

Forældre

Medlemskab af Skole og Forældre? 

Vi er ikke medlem og kan ikke huske vi har været det i min tid. Udgift skoleafgift 3.000 kr og kombineret med 10 kr pr elev, så samlet en udgift på 3.600 kr.

Tilbud om at blive medlem resten af 2023 uden binding.

Claus (formand for Aalborg afdelingen) vil gerne komme ud og fortælle om hvad vi får ud af et medlemskab.

 

Skole 

vi er kommet godt i gang med samarbejde i klasserne på tværs. 

De nye kollegaer Emely og Mette er faldet rigtig godt til i medarbejdergruppen og blandt børnene. 

Faglig onsdag i stedet for torsdag i år. 

Vi kan godt mærke, at vi har fået en VOLIS klasse med flere børn og voksne. Men samarbejdet kører fint.

 

Ledelsen

Budget og opstart har været i fokus, men vi afventer nu de endelige beslutninger, hvor vi er i rollen som loyale embedsmænd, som følger politikernes gode beslutninger.

Ny vagtplan for vuggestue/børnehave/dus er startet i dag mandag den 28. august.

 

God opstart med nye medarbejdere i skolen samt Didde i bh/vs med justering af hendes arbejdstid, så hun er blevet sat op med 10 timer indtil videre.

Præsentation af nye skolefolk på fredag i Aula.

6

17:00

Overblik for skolebestyrelsen

 

Link til årshjul - 2-årig plan - ny plan laves i fællesskab.

 

Skoleudvalgsmøder - 2 seneste referater

Den 15. august 2023 - LINK

Den 20. juni 2023 - LINK

 

Økonomi - resultat af skoleåret 22/23: minus 25.000 kr, som er en forbedring på prognoser for efteråret 2022 på omkring 250.000 kr. Vi afventer stadig refusion, da de ofte er forsinket flere måneder.

(tidligere underskud ikke medregnet på 185.000 kr).

 

Dette punkt kommer til at fylde mere til næste møde sammen med høringssvar, hvor vi sammen skal kigge mere omkring økonomi det næste skoleår.

7

17.15

Mødekalender skoleår 23/24

OPLÆG

 

 • Mandag den 25. september 2023 - OK
 • Tirsdag den 7. november 2023 - OK
 • Onsdag den 13. december 2023 - OK
 • Mandag den 29. januar 2024 - OK
 • Tirsdag den 27. februar 2024 - OK
 • Onsdag den 17. april 2024 - OK
 • Mandag den 3. juni 2024 - OK

 

8

 

Fælles forældremøde

Onsdag den 13. september afvikles fælles forældremøde

 

Kl. 17.00-18.00 - 2., 3. og 4. klasse

 

Kl. 18.00-19.00 - Salen med korte indslag også fra bestyrelsen fx med kontaktpersoner i bestyrelsen og andet relevant for alle forældre.

 • Sundhedsplejerske
 • Skolebestyrelsen
 • Læsevejleder
 • Trivselsvejleder
 • Ledelsen

 

Kl. 19.00-20.00 - 0., 1., 5. og 6. klasse

9

18:10

Eventuelt

 

10

18:15

Næste møde og punkter til dagsorden

Mandag den 25. september fokus på høringssvar.