Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi 
 

På​ ​Ellidshøj​ ​Vuggestue, Børnehave og Skole​ ​accepterer​ ​vi​ ​ikke​ ​mobning!​ ​Vi​ ​har​ ​derfor​ ​udarbejdet​ ​en​ ​mobbeplan,​ ​som beskriver​ ​hvordan​ ​vi​ ​forebygger​ ​mobning,​ ​handler​ ​ved​ ​mistanke​ ​om​ ​mobning​ ​og​ ​hvordan​ ​vi agerer​ ​ved​ ​mobning.

Vi​ ​arbejder​ ​ud​ ​fra​ ​værdien:​ ​“Alle​ ​børn​ ​er​ ​alles​ ​børn” 

Formålet​ ​med​ ​antimobbeplanen​ ​er:

  • at​ ​skolen​ ​bliver​ ​mobbefri
  • at​ ​alle​ ​bliver​ ​bevidste​ ​om,​ ​at​ ​det​ ​er​ ​et​ ​fælles​ ​ansvar,​ ​at​ ​ingen​ ​bliver​ ​mobbet.​ ​Alle​ ​på​ ​skolen har​ ​i​ ​samarbejde​ ​med​ ​forældrene​ ​ansvar​ ​for​ ​og​ ​del​ ​i​ ​denne​ ​indsats.

Definition​ ​på​ ​mobning:​ ​​

“Mobning​ ​handler​ ​grundlæggende​ ​om,​ ​at​ ​føle​ ​sig​ ​udenfor fællesskabet.​ ​En​ ​elev​ ​bliver​ ​mobbet,​ ​når​ ​han​ ​eller​ ​hun​ ​gentagne​ ​gange​ ​bliver​ ​udsat​ ​for​ ​trusler, hån,​ ​krænkende​ ​bemærkninger​ ​eller​ ​vold​ ​fra​ ​en​ ​bestemt​ ​person​ ​eller​ ​gruppe.​ ​​Mobning​ ​er​ ​et forløb​ ​af​ ​handlinger,​ ​og​ ​adskillige​ ​af​ ​disse​ ​kan​ ​foregå​ ​i​ ​det​ ​næsten​ ​skjulte.​ ​Det​ ​kan​ ​fx​ ​være​ ​som en​ ​stilfærdig​ ​udelukkelse,​ ​som​ ​et​ ​misbilligende​ ​ansigtsudtryk​ ​eller​ ​som​ ​en​ ​krops​ ​gestus,​ ​der udtrykker​ ​foragt”

 

   Hvad​ ​kan​ ​du​ ​som​ ​elev​ ​gøre?

Hvis​ ​du​ ​oplever,​ ​at​ ​en​ ​elev​ ​på​ ​skolen​ ​bliver​ ​mobbet,​ ​er​ ​det​ ​vigtigt,​ ​at​ ​du​ ​ikke​ ​lader​ ​som ingenting,​ ​men​ ​i​ ​stedet​ ​gør​ ​noget​ ​for​ ​at​ ​standse​ ​mobningen.

  • Fortæl​ ​det​ ​til​ ​en​ ​voksen.
  • Tal​ ​med​ ​de​ ​andre​ ​i​ ​klassen,​ ​der​ ​ikke​ ​er​ ​indblandet​ ​i​ ​mobningen.​ ​Lav​ ​aftaler​ ​om​ ​at​ ​støtte hinanden​ ​i​ ​at​ ​stoppe​ ​mobningen
  • Sig​ ​fra​ ​over​ ​for​ ​mobberne​ ​og​ ​lad​ ​dig​ ​ikke​ ​styre​ ​af​ ​gruppepres.

 

De​ ​forskellige​ ​roller​ ​i​ ​en​ ​klasse​ ​med​ ​mobning​ ​(Mobsquad):  - - -Mobber
-Mobbeoffer
-Medløber
-Tilskuer
-Mobbestopper        

 

 

Forebyggende​ ​arbejde 

Fri​ ​for​ ​mobberi​ fra 0.kl 

Mobsquad​ ​(3.-6.​ ​kl.)

Børnene er gårdvagter på skift sammen med de voksne 
Dit liv på netttet

Uge SEX hvert skoleår med forskellige temaer fra Sex og Samfund 
National trivselsmåling​ med gennemgang af resultater på personalemøder 
Trivselssamtaler
Trivselscafe hver 14.dag 
Elevrådet laver aktivteter som styrker fællesskabet på tværs på klasserne ​

Barnets​ ​trivsel​ ​er​ ​altid​ ​et​ ​punkt​ ​ved​ ​skole-hjem​ ​samtaler  
Klassens​ ​trivsel​ ​er​ ​et​ ​fast​ ​punkt​ ​på​ ​forældremøder
PALS:​ ​Respekt,​ ​ansvar,​ ​omsorg
Faglig torsdag med fordybelse hele formiddagen på tværs af klasserne 

Gåture i små grupper sammen med en voksen 
Venskabsklasse med 6 klasse og 0.klasse
Legeaftaler i frikvartererne inde eller ude 

 

 

  

Handlestrategi​ ​ved​ ​mistanke​ ​om​ ​mobning 

Problemer​ ​tages​ ​op i klasseteamet og i personalegruppen 

De​ ​implicerede​ ​elever​ ​afholder​ ​trivselssamtale​ ​med​ ​deres​ ​kontaktperson​ ​og trivselsvejleder​ ​på​ ​skolen.

Der​ ​afholdes​ ​trivselssamtaler​ ​på​ ​klassen

Strategi​ ​bliver​ ​planlagt​ ​på​ ​pædagogisk​ ​møde​ herfra ​inddrager man​ ​nogle af de tiltag fra det forebyggende​ ​arbejde for at se om det har en effekt 

Forældrene​ ​til​ ​de​ ​implicerede​ ​elever​ ​kontaktes
Ledelsen​ ​inddrages 

Handlestrategi​ ​ved​ ​mobning 

 

Teamet holder et akut teammøde. F.eks. i frikvarteret sammen med en leder. 
Ledelsen​ ​inddrages
Forældrene​ ​til​ ​de​ ​implicerede​ ​elever​ ​kontaktes​ ​og​ ​indkaldes​ ​til​ ​samtale
Inddragelse​ ​af​ ​konsulenter​ ​fra​ ​PPR,​ ​SSP​ ​eller​ ​forvaltningen
Der​ ​udarbejdes​ ​handleplaner​ ​med​ ​konkrete​ ​tiltag​ ​med​ ​inddragelse​ ​af​ ​alle​ ​relevante personer​ ​i​ ​relation​ ​til​ ​elev,​ ​forældre,​ ​familie,​ ​pædagog,​ ​lærer,​ ​skoleledelsen​ ​og​ ​​​evt. eksterne​ ​samarbejdspartnere

  

  

 

 

  

Planen bliver revideret én gang årligt i forbindelse med pædagogisk planlægningsmøde til kommende skoleår. 

 

               Hvad​ ​kan​ ​du​ ​som​ ​forældre​ ​gøre?

Forebyggende:​ ​​Mobning​ ​er​ ​lettere​ ​at​ ​forebygge​ ​end​ ​at​ ​stoppe.​ ​Som​ ​forælder​ ​spiller​ ​du​ ​en vigtig​ ​rolle​ ​i​ ​at​ ​forebygge​ ​mobning​ ​i​ ​dit​ ​barns​ ​klasse.​ 

​Her​ ​får​ ​du​ ​5​ ​gode​ ​råd​ ​til,​ ​hvordan​ ​du​ ​gør:

1.Tal pænt om de andre børn, forældre og lærere i dit barns påhør 
2. Lær alle navne på børnene i dit barns klasse. Brug et klassebillede og tal med dit     barn om, hvem de andre børn er. Hjælp dit med at finde positive egenskaber ved de andre børn
3.Prioritér at deltage i klassearrangementer. Vær god til at opsøge forældre, du ellers ikke plejer at tale med. Vær nysgerrig og anerkendende over for andre forældres holdninger 
  4.Støt dit barn i at lege med forskellige klassekammerater. Det kan betale sig at gøre en ekstra indsats for at få legeaftaler med dem dit barn normalt ikke plejer at lege med 
  5.Spørg ind til, hvad der er sket, hvis dit barn er ked af det. Anerkend dit barns     følelser, men hjælp også ham eller hende med at tænke over, om andre børn kunne have oplevet tingene på en anden måde. 

Hvad​ ​kan​ ​forældre​ ​til​ ​et​ ​mobbet​ ​barn​ ​gøre?

Hvis​ ​du​ ​som​ ​ser​ ​tegn​ ​på,​ ​at​ ​dit​ ​barn​ ​bliver​ ​mobbet,​ ​er​ ​det​ ​vigtigt,​ ​at​ ​du​ ​lytter​ ​til​ ​dit​ ​barn og​ ​giver​ ​det​ ​din​ ​fulde​ ​opmærksomhed
- Tal​ ​pænt​ ​om​ ​kammerater,​ ​forældre,​ ​lærere​ ​og​ ​pædagoger
- Reagér​ ​hurtigt,​ ​når​ ​du​ ​hører​ ​om​ ​mobning
- Kontakt​ ​mobberens​ ​forældre​ ​og​ ​fortæl​ ​om​ ​problemet,​ ​som​ ​dit​ ​barn​ ​oplever​ ​det
- Kontakt​ ​lærer​ ​eller​ ​pædagog​ ​på​ ​skolen.​ ​Vi​ ​vil​ ​herefter​ ​hjælpe​ ​barnet​ ​ud​ ​af mobbesituationen,​ ​så​ ​det​ ​er​ ​muligt​ ​at​ ​komme​ ​videre
- Vis​ ​dit​ ​barn,​ ​at​ ​du​ ​bakker​ ​op​ ​om​ ​skolens​ ​arbejde​ ​med​ ​problemerne.
  
Hvad​ ​kan​ ​forældre​ ​til​ ​et​ ​barn,​ ​der​ ​mobber,​ ​gøre?
Hvis​ ​dit​ ​barn​ ​mobber,​ ​er​ ​det​ ​vigtigt,​ ​at​ ​du​ ​hjælper​ ​barnet​ ​med​ ​at​ ​føle​ ​ansvar.
Fokusér​ ​på​ ​mobningen,​ ​ikke​ ​på​ ​barnet.​ ​Det​ ​er​ ​ikke​ ​barnet,​ ​der​ ​er​ ​problemet,​ ​men mobningen. Du kan gøre følgende: 
- Spørg​ ​ind,​ ​hvis​ ​du​ ​kan​ ​mærke,​ ​at​ ​dit​ ​barn​ har noget på hjeret ​på​ ​noget
Hvis​ ​der​ ​er​ ​flere​ ​om​ ​mobningen,​ ​bør​ ​du​ ​informere​ ​de​ ​andre​ ​mobbernes​ ​forældre
Tag​ ​kontakt​ ​til​ ​den​ ​mobbedes​ ​forældre​ ​og​ ​drøft​ ​sammen​ ​problemet
- Tag​ ​kontakt​ ​til​ ​lærer​ ​eller​ ​pædagog​ ​på​ ​skolen.​ ​Vi​ ​vil​ ​hjælpe​ ​barnet​ ​ud​ ​af mobbesituationen,​ ​så​ ​det​ ​er​ ​muligt​ ​at​ ​komme​ ​videre
- Vis​ ​dit​ ​barn,​ ​at​ ​du​ ​bakker​ ​op​ ​om​ ​skolens​ ​arbejde​ ​med​ ​problemerne