Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Pædagogisk læreplan (evaluering)

 

Evaluering af arbejdet med den skriftlige pædagogiske læreplan:

Institutionens navn: 

Landsbyordningen Ellidshøj 

 

Dato for evaluering:

18. maj


 

Hvordan har vi indtil nu arbejdet med indholdet i den skriftlige pædagogiske læreplan? (skriv i stikord og højst 5 linjer):

Vi har i vores institution i perioden 1. juli 2018 – 1. juli 2020 gennemgået elementerne i det pædagogiske grundlag og læreplanstemaerne og vi har haft et særligt fokus på opmærksomhed på om der er opmærksomhed på læringsmiljøer hele dagen. På den baggrund har vi evalueret på vores pædagogiske praksis – både på et p-møde samt på pædagogiske  formiddage. 


 

Giv et eksempel på et formål med en evaluering af et pædagogiske læringsmiljø med henblik på at understøtte alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse (højst 5 linjer): 

vi har haft særlig fokus på spisesituationen som pædagogisk læringsmiljø og hvordan vi kan tilgodese alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse under måltiderne.
 

Hvilken dokumentationsform anvendte I? (billeder af aktiviteten, praksisfortællinger, observationer eller andet): 

Vi har som dokumentationsform anvendt praksisfortællinger. 

Betød det ændringer og/eller justeringer af det pædagogiske læringsmiljø – ja/nej?

Vi mener at vi opfylder kravet om at vi tilgodeser all børns trivsel, læring og dannelse under spisesituationer.  

Hvad er vores næste skridt i forhold til den skriftlige pædagogiske læreplan?

Vi vil se på hvordan vi arbejder med den sprog og kommunikation.
 

Hvordan har I inddraget skolebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan? (højst 5 linjer): 

Skolestyrelsen bliver løbende orienteret om vores arbejde i børnehaven. Denne her evaluering bliver taget op til skolebestyrelsesmøde d. 7.dec 2021.